دوره آموزش آبگرمکن دیواری

دوره آموزش نصب و اجرای آبگرمکن دیواری

با اعطای گواهینامه مهارت فنی حرفه ای 

شامل :
- توانایی باز و بسته کردن قطعات آبگرمکن دیواری شمعک دار
شناخت رگلاتور گاز وبررسی  رگلاتور های گاز در آبگرم کن های شمعک دار 

رسوب زدایی مبدل گرمایی توسط پمپ و روش ثقلی

آموزش آبگرمکن دیواری فن دار

عیب یابی وتعمیر آب گرم کن گازسوز دیواری

رسوب زدایی مبدل آبگرمکن 

رسوب زدایی مبدل آبگرمکن

همراه با گواهینامه بین المللی فنی و حرفه ای 
دوره بصورت تئوری و کارعملی میباشد 
نحوه برگزاری:بصورت فشرده و عادی 
ثبت نام دوره جدید آغاز شد 
تلفن بخش اموزش و ثبت نام دوره:
01333239666