آموزش تعمیر برد کولر اسپیلت

 دوره آموزش تعمیر برد اسپیلت 

شناخت قطعات الکترونیکی و نحوه تست آنها

نظیر دیود ها،خازن ها ،مقاومت ها ،رله هاو..

آموزش برد کولر اسپیلت در رشت

آشنایی با منابع تغذیه بردها

بررسی بردهای الکترونیکی کولر های اسپیلت سرمایشی و دو فصله (سرد وگرم )

شناخت  قطعات روی بردهای کولر اسپیلت و

تست سلامت آنها با مولتی متر

آموزشگاه فنی حرفه ای تجهیزبنا 
تلفن :01333239666

آدرس :گیلان رشت انتهای کوچه بازدیدی پلاک 83