لوله کشی گاز خانگی درجه 1

دوره آموزش لوله کشی گاز خانگی و تجاری درجه 1
با ارائه گواهینامه مهارت فنی حرفه ای
شامل :
آشنایی با لوله ها و اتصالات در لوله کشی گاز

دوره لوله کشی گاز خانگی درجه یک

آشنایی با اصول لوله کشی گاز خانگی و تجاری و غیر مسکونی 
اصول نقشه خوانی در گازکشی ساختمان اصول سایزینگ لوله های گاز
اصول جوشکاری لوله های گاز
آموزشگاه فنی حرفه ای تجهیزبنا
تلفن ثبت نام :01333239666

@tajhizbana