دوره آموزش پمپ حرفه ای

دوره آموزش پمپ  آبرسانی حرفه ای

 ویژه دانشجویان و مهندسان وتکنسین های تاسیسات

*با اعطای گواهینامه فنی وحرفه ای*

شامل :

تعریف پمپ و موارد کاربرد آن

تقسیم بندی پمپها و آشنایی با انواع پمپ آبرسانی

آشنایی با پمپ های سانتریفیوژ آبرسانی

دوره پمپ آبرسانی

شناخت قطعات پمپ و پخش فیلم های کوتاه آموزشی در خصوص اجزای داخلی پمپ ها و نحوه تعمیرات آنها 

قواعد تشابه در پمپ ها و قواعد ترکیب پمپ ها (شامل موازی و سری بستن پمپ ها )

اصول تعمیر و نگهداری از پمپها 

آموزش پمپ آبرسانی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه برگزاری دوره با شماره
01333239666 تماس حاصل فرمایید.