دوره لوله کشی گازخانگی درجه 3

دوره آموزش کمک لوله کش گاز خانگی و تجاری درجه 3

با ارائه مدرک بین المللی مهارت از سازمان  فنی حرفه ای 

سرفصلهای آموزشی دوره 

دوره آموزش لوله کشی گاز خانگی و تجاری درجه3
با ارائه گواهینامه مهارت فنی حرفه ای
شامل :
آشنایی با لوله ها و اتصالات در لوله کشی گاز
آشنایی با اصول لوله کشی گاز خانگی

دوره لوله کشی گاز خانگی درجه 3

آموزشگاه فنی حرفه ای تجهیزبنا 

تلفن ثبت نام :01333239666

آدرس :گیلان رشت خیابان تختی انتهای کوچه بازدیدی