دوره نقشه کشی تاسیسات مکانیکی

دوره  نقشه کشی تاسیسات مکانیکی ساختمانبا اتوکد 
دوره آموزشی طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات مکانیکی ساختمان با اتوکد

شامل :
آشنایی با نرم افزار اتوکد ومحاسبات اولیه جهت ترسیم نقشه های مکانیکی
ترسیم نقشه های مربوط به گرمایش ساختمان
ترسیم نقشه های آبرسانی
ترسیم نقشه های فاضلاب
ترسیم نقشه های رایزر دیاگرام و فلو دیاگرام
ترسیم نقشه های سیستمهای سرمایشی ساختمان
با اعطای گواهینامه معتبر
موسسه آموزشی تجهیز بنا
تلفن:01333239666
آدرس:گیلان -رشت - خ تختی-ک بازدیدی

مطابق آخرین ضوابط سازمان نظام مهندسی ساختمان