دوره تعمیرکار لوازم گازسوز

دوره آموزش تعمیرکار لوازم گازسوز خانگی

با ارائه مدرک بین المللی سازمان فنی حرفه ای
شامل :
اصول کار آبگرمکنهای دیواری آیونایز و شمعک دائم
اصول کار آبگرمکنهای فن دار آیونایز
اصول کار آبگرمکنهای پیلوت دار
اصول کار انواع بخاری گازسوز

دوره آموزش لوازم گازسوز
اصول کار اجاق گازهای خانگی

آموزش لوازم گازسوز خانگی در رشت
ثبت نام دوره جدید آغاز شد
با ارائه گواهینامه فنی حرفه ای
آموزشگاه فنی حرفه ای تجهیزبنا
آدرس :گیلان- رشت -خیابان تختی -کوچه بازدیدی
تلفن 33239666-013
کانال تلگرام tajhizbana@