دوره نقشه کشی گاز با اتوکد

دوره ترسیم نقشه کشی گاز خانگی با نرم افزار اتوکـد

                          ** با اعطای گواهینامه فنی و حرفه ای **
سر فصلهای آموزشی دوره :

آشنایی با اصول سایزینگ در نقشه های گاز رسانی
آشنایی با محیط کار و دستورات مورد نیاز در اتوکد
آشنایی با روش ترسیم پلان ساختمان  
اموزش نقشه کشی گاز با اتوکد

آشنایی با روش ترسیم ایزومتریک نقشه گاز در محیط اتوکد

مطابق نحوه استقرار و چاپ نقشه ها در فرمت استاندارد سازمان نظام مهندسی ساختمان 

** با انجام چندین پروژه مسکونی شامل ویلایی و آپارتمان و غیر مسکونی شامل کارگاههای تجاری **

آموزش ترسیم نقشه گاز با اتوکد

**با اعطای گواهینامه فنی و حرفه ای** 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه برگزاری دوره با شماره
01333239666 تماس حاصل فرمایید.